گزارش عملکرد وضعیت بیکاری و اشتغال اعلام شد

گزارش عملکرد وضعیت بیکاری و اشتغال اعلام شد
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گزارش عملکرد وضعیت بیکاری و اشتغال در سه سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه را اعلام کرد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، عملکرد سه سال اول برنامه چهارم توسعه مبین این است که سهم شاغلان دارای تحصیلات عالی از 14.0 درصد در سال 1383 به 16.6 درصد در سال 1386 افزایش یافت. از این رو، حرکت اقتصاد به سمت استفاده بیشتر از نیروی انسانی دارای تحصیلات عالی در فرایند تولید است.
براساس نتایج سالانه طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1385، استان کرمانشاه با 16.6 درصد
بالاترین و استان آذربایجان شرقی با 5.3 درصد کمترین نرخ بیکاری را داشته اند و دامنه تغییرات نرخ بیکاری 11.3 درصد بود که نسبت به سال 1384 کاهش یافته است.
در سال 1386 کمترین نرخ بیکاری همچنان به استان آذربایجان شرقی با 7.1 درصد تعلق داشته است و بیشترین نرخ بیکاری در سال مذکور متعلق به استان کهکیلویه و بویراحمد با 17.6 درصد بوده که براساس این گزارش فاصله بالاترین و پایین ترین نرخ بیکاری به 10.5 درصد کاهش پیدا کرده است.
به موجب همین گزارش، در مجموع عملکرد بازار کار در سه سال اول برنامه چهارم توسعه گویای آن است که اگر چه عدم تعادل های بازار کار بین استانهای کشور کاهش داشته است و حرکت در مسیر تحقق اهداف برنامه بوده، اما سرعت این حرکت کنده بوده است.
از طرف دیگر، سیاست توزیع اعتبارات و تسهیلات متناسب با شاخص بیکاری به منظور ایجاد اشتغال بیشتر در مناطق کمتر توسعه یافته در کاهش نرخ بیکاری دراین مناطق به نسبت موفق بوده است.
براساس این گزارش، در مجموع عملکرد اجرای سیاستهای بازار کار در بعد استانی به نسبت موفق ارزیابی می شود و دلیل آن این است که تغییرات نرخ بیکاری بین استانهای کشور در سال 1386 نسبت به سال قبل آن کاهش یافته است.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 25 شهریور 1388    | توسط: علی سیناتروک    | طبقه بندی: اقتصاد،     | نظرات()